brutal

brutal

Tuesday, January 24, 2012

MENCEGAH LEBIH BAIK DARI MERAWAT.........

renungan untuk semua.....:


Setelah meneliti keadaan semasa, saya fikir, mungkin ada baiknya jika SJ memaparkan khutbah-khutbah Jumaat yang difikirkan sesuai dan menarik untuk dikongsi bersama. Khutbah di bawah saya dapati dari website rasmi Jabatan Agama Islam Selangor. Selamat membaca.Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian,

Marilah kita bertaqwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan hidup kita sentiasa berbahagia di dunia dan di akhirat.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah SWT

Tanggungjawab mencegah kemungkaran dan maksiat merupakan satu kewajipan yang telah ditentukan oleh Islam. Kewajipan ini sebenarnya adalah suatu tugas yang berat dan tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh sembarangan orang melainkan hanya orang-orang yang mempunyai kekuatan iman dan keberanian sahaja. Berani berkata benar dan berani menunjukkan yang salah walau kepada sesiapa pun. Mereka tidak takut dicela atau ditempelak oleh manusia dalam usaha menegakkan perkara yang benar dan melenyapkan perkara yang salah. Bagi mereka itulah kebaikan yang hakiki di dalam hidup ini. Firman Allah SWT. di dalam surah Al-Isra’ ayat 81 ;

“Dan katakanlah: Yang benar telah datang dan yang batil telah terhapus”. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti akan terhapus”.

Seperkara yang harus difahami oleh kita sebagai umat Islam ialah kita seharusnya memahami hakikat penciptaan manusia dan menyedari bahawa kita dilahirkan adalah untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi Allah SWT ini, sepertimana firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang bermaksud:

“Dan ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini”.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian,

Tanggungjawab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah meletakkan Islam di tempat yang tertinggi dan melaksanakannya menurut sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Pendaulatan Islam tidak akan berlaku melainkan dengan terlaksananya amar makruf nahi munkar di kalangan manusia. Firman Allah SWT. di dalam surah Ali ‘Imran ayat 104 ;

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah perkara yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.

Prof. Dr. HAMKA di dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan pentafsiran ayat tadi dengan katanya:

“Dengan adanya amar makruf, kemungkaran dapat dibendung dan yang makruf dapat dialirkan terus, sehingga umat Islam menjadi pelopor kebajikan di dunia ini“.

Di dalam ayat ini juga Allah SWT telah menetapkan bahawa tugas menegakkan yang makruf dan mencegah kemungkaran bukan sahaja terletak di bahu pemerintah, bahkan ia merupakan satu kefardhuan yang diwajibkan ke atas setiap umat Islam. Apabila hukum ini diketepikan maka akan berdosalah seluruh umat itu.

Tugas berdakwah, menyeru manusia ke jalan Allah dan menjauhi kemungkaran adalah tugas semua umat Islam. Namun tugas ini menjadi lebih utama kepada golongan ulama’ atau orang-orang yang berilmu. Ini adalah kerana mereka dianggap sebagai golongan yang paling layak mewarisi tugas-tugas para nabi dan rasul iaitu membimbing manusia ke jalan kebaikan.

Tugas amar makruf nahi munkar, terutamanya dalam soal pencegahan maksiat amat penting dilaksanakan supaya umat Islam terlepas daripada bala bencana yang diturunkan oleh Allah SWT. Dalam sejarah telah tercatat, pernah seorang sahabat, Ibnu Abbas r.a. bertanya kepada Rasulullah S.A.W:

“Adakah binasa sesebuah kampung itu walaupun di dalamnya terdapat orang-orang soleh? Rasulullah s.a.w. mengatakan bahawa, disebabkan mereka memandang mudah dan berdiam diri tanpa melarang perbuatan menderhakai Allah, maka Allah perintahkan malaikat supaya menterbalikkan kota itu ke atas penduduknya”.

Begitulah pentingnya tanggungjawab amar makruf nahi mungkar, di mana apabila mereka gagal melaksanakannya maka seluruh umat Islam akan ditimpa bala bencana oleh Allah SWT.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,

Kewajipan mencegah kemungkaran dan maksiat juga menjadi suatu keutamaan kepada mereka yang mengetahui kemaksiatan itu berlaku, apatahlagi apabila mereka melihatnya. Betapa beratnya tanggungjawab mencegah perkara-perkara mungkar sehingga dijelaskan akibat yang akan berlaku sekiranya perkara-perkara maksiat itu dibiarkan terus berleluasa. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

“Daripada Mujahid beliau berkata: telah dikhabarkan kepadaku oleh hambaku bahawa beliau telah mendengar ‘Adi berkata: Aku telah mendengar bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

“Sesungguhnya Allah tidak menyeksa orang ramai dengan perbuatan orang-orang yang tertentu sehingga mereka melihat kemungkaran itu berlaku di hadapan mata mereka, sedang mereka berkuasa untuk menghalangnya tetapi mereka tidak mahu menghalangnya, apabila berlaku yang demikian itu, maka Allah menyeksa orang yang melakukan kemungkaran termasuklah orang ramai”.

Membiarkan perkara mungkar dan maksiat berleluasa tanpa ada sebarang ikhtiar untuk mengekang dan membendungnya, akan menyebabkan kemurkaan Allah SWT serta penurunan azab dari-Nya, ini digambarkan di dalam sebuah hadith Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

“Tidaklah sesuatu kaum melakukan maksiat, sedangkan terdapat di kalangan mereka orang-orang yang mulia dan mampu menegah serta mengubahnya, tetapi mereka tidak menegah dan mengubah, nescaya Allah akan menimpakan azab secara menyeluruh kepada mereka”.(Riwayat Ahmad)

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian,

Rasulullah s.a.w. telah bersabda di dalam sebuah hadith;

“Barangsiapa di antara kamu yang melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya (kekuasaannya), jikalau tidak berkuasa hendaklah mencegah dengan lisannya, jikalau tidak berkuasa juga, hendaklah mencegah dengan hatinya (membenci kemungkaran itu), dan ini adalah selemah-lemah iman.”

Berdasarkan hadis di atas dapatlah disimpulkan bahawa sesuatu kemungkaran dan kemaksiatan itu boleh ditegah melalui tiga cara iaitu;

Pertama: Mencegah dengan tangan, iaitu dengan kekuatan atau kekuasaan.

Kedua: Mencegah dengan lidah, iaitu dengan teguran atau nasihat.

Ketiga: Mencegah dengan hati, iaitu hati kita merasa benci dan tidak redha dengan kemaksiatan tersebut.

Pencegahan terhadap perbuatan mungkar dan maksiat menerusi hati merupakan selemah-lemah iman. Jika tidak ada sedikit pun di dalam hati seseorang perasaan benci terhadap kemungkaran dan kemaksiatan tersebut, maka itu adalah tanda seseorang itu telah tiada imannya.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah;

Tanggungjawab mencegah perkara-perkara maksiat tidak boleh dipandang remeh dan dicuaikan. Ianya mestilah dijalankan dalam semua peringkat masyarakat, bermula dari diri, keluarga, masyarakat hinggalah negara.

Seorang suami yang merupakan ketua keluarga mempunyai kuasa terhadap anak dan isterinya. Suami berkewajipan mengajak anak dan isterinya ke arah kebaikan dan apabila mereka melakukan maksiat, wajiblah ditegah dan diambil tindakan yang sewajarnya. Firman Allah SWT di dalam surah At -Tahrim ayat 6;

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarannya adalah manusia dan batu (berhala); penjaganya terdiri daripada para malaikat yang kasar, keras dan mereka tidak menderhakai Allah, setiap apa yang diperintahkan kepada mereka sudah pasti mereka akan melaksanakannya”.

Perintah ini menjelaskan tentang kewajipan setiap individu menghindarkan dosa dan maksiat yang boleh menjerumuskan mereka dan keluarga mereka ke dalam azab api neraka. Usaha memperbaiki diri dan keluarga, mendekatkan diri kepada Allah dan mencegah dari segala bentuk kemungkaran mestilah dilakukan oleh setiap orang yang beriman.

Apa yang penting ialah kita mesti memulakannya dari diri kita dan keluarga kita terlebih dahulu kerana kaedah itulah yang dikehendaki Allah SWT dan dapat dicontohi daripada Rasulullah s.a.w. Janganlah kita hanya menuding jari kepada pihak-pihak lain sahaja apabila berleluasanya kemungkaran dan maksiat, sedangkan di dalam keluarga kita masih ada yang tidak menjalani kehidupan menurut apa yang dituntut oleh Islam. Isteri mendedahkan aurat dan tidak taat kepada suami, anak-anak bergaul bebas dengan orang yang bukan muhrimnya dan lain-lain lagi. Ini semua adalah kemungkaran yang perlu dicegah.

Pada masa yang sama pihak berkuasa atau pemerintah dan juga penguatkuasa agama, wajib melaksanakan amar makruf nahi mungkar dalam masyarakat dan negaranya kerana mereka memiliki kekuasaan. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh masyarakat hendaklah disokong dan segala kemungkaran serta maksiat hendaklah dibanteras hingga ke akar umbi.

Guru-guru, ulama’ dan pendakwah wajib melaksanakan amar makruf nahi mungkar dengan bersungguh-sungguh dengan membimbing masyarakat agar jiwa mereka terdedah dengan ketaatan dan patuh kepada Allah SWT.

Amat menyedihkan sekali apabila kita dapati sejak kebelakangan ini, berbagai kemungkaran telah berlaku di hadapan mata kita. Gejala maksiat berleluasa dalam masyarakat di semua peringkat umur khususnya golongan muda mudi. Keruntuhan akhlak dan moral, pergaulan bebas, perzinaan, rogol, bersekedudukan dan berbagai-bagai kemungkaran yang sukar dibendung.

Kemungkaran dan kemaksiatan ini perlu ditangani dengan sebaik mungkin dan ini adalah tanggungjawab masyarakat Islam, tanggungjawab kita bersama. Masyarakat awam tidak boleh membiarkan maksiat berlaku di hadapan mereka. Sekiranya tidak mampu adukanlah kepada pihak berkuasa, yang mampu mestilah mencegahnya dengan apa cara sekalipun dengan tidak melanggar batasan undang-undang. Tidak ada seorang pun yang terlepas dari tanggungjawab ini. Sabda Rasulullah s.a.w. riwayat Ad-Dailami yang bermaksud:

“Akan berlaku di akhir zaman satu kaum di mana mereka yang diberi kuasa, lalu mereka berhukum bukan dengan hukum Allah. Dan mereka tidak mencegah (maksiat yang berlaku) maka wajib ke atas mereka mendapat laknat Allah”. (Rujukan Minhajus Solihin ms.415)

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah SWT sekalian,

Marilah kita berganding bahu melaksanakan amanah Allah untuk menyeru perkara yang makruf dan mencegah kemungkaran. Marilah kita rebut setiap ruang dan peluang yang ada untuk meninggikan dan memartabatkan hukum Allah di dalam diri, keluarga, masyarakat dan negara kita.

“Dan juga orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa mereka dan sememangnya tidak ada sesiapa yang boleh mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedangkan mereka mengetahui (akan salahnya dan akibatnya)”. (Ali ‘Imran: 135)

Wednesday, January 18, 2012

INGAT LAH WAHAI SAHABAT......khas buat mereka yang sedang atau baru berjinak untuk bercinta termasuk juga rakan-rakanku

Alahai bestnya bercouple. Pagi petang siap malam asyik rindukan Si dia aje. Nak makan teringat kat dia, nak tidur teringat kat dia dan masa dalam sembahyang pun asyik teringat kat Si dia. Kalau budak U pulak, masa dalam dewan kuliah pun teringat kat Si dia. “Daydreaming” sentiasa. Mata tengok pensyarah yang mengajar, tapi otak entah kat mana. Tengok pensyarah macam nak tembus! Tak berkelip! Kalau bab sms jangan cerite la, tiap-tiap hari topup, sampai tak ada duit nak makan. Maggi jugak la sasarannya.

Inilah biasanya antara sindrom dari 1001 sindrom orang yang bercinta atau bercouple. Mabuk cinta, namun setakat mana potensi cinta ini dapat dimajukan, bertahan? Ada orang kata, abang cinta sayang sepenuh hati abang sampai ke mati!

Betul ke kata-kata ni? Boleh percaya ke? Kalau tanya orang yang bercinta dia kan kata “confirm” 110% betul! Tapi kalau tanya orang yang dah pernah lalui zaman percintaan dan telah berumah tangga, agak-agak apa yang diorang cakap? Eleh,itu dulu sekarang lain.
Mana tak lainnye, dulu badan si Dia, macam model tapi bila dah kahwin, badan macam ahli Sumo Jepun. Kulit muka pun tegang, gebu, tapi bila dah berumur paham-paham saja la. Inilah malangnya bagi pasangan yang cintanya diikat atas dasar rupa paras,harta dan keduniaan. Bila semua ini telah tiada, maka cintanya pun mengalami nasib yang sama, sedih, tiada kejujuran.

Sebab tu lah nabi SAW kita ada bagi panduan dan jaminan untuk kita dalam mencari teman 

hidup. Kalau kita ikut panduan ini,pasti bahgia tapi atas keyakinan seseorang tu jugak. Bagi mereka yang yakin pada janji Allah SWT dan rasulnya, sudah pasti tiada keraguan dalam hatinya untuk dia mempercayai garis panduan ni.


Nabi SAW ada bersabda, dinikahi seseorang itu atas empat perkara:
1. Kerana kecantikannya.
2. Kerana hartanya.
3. Kerana keturunannya.
4. Kerana agamanya.
Pilihlah agamanya, nescaya kamu kan BAHAGIA
Garis panduan ni tak semestinya untuk lelaki saja untuk cari pasangan,tapi perempuan pun 
boleh guna untuk cari pasangan hidup. Tapi biasanya bila hati sudah berkenan, semua ditolak ketepi. Kalau Si dia ada perangai yang tak elok pun,dia akan kata, tak apa aku akan bimbing dia. Atau pun kalau perempuan pulak dia akan kata, harap-harap abang akan berubah selepas kahwin dengan sayang nanti. Biasanya lelaki susah nak berubah lepas kahwin. Cinta itu Buta.

Kenapa bercinta?
Kalau tanya pada mana-mana yang tengah bercinta, biasanya dia orang akan kata, mestilah kami bercinta untuk berkahwin satu hari nanti. Sebab itulah ada sesetengah pasangan yang bercinta, sanggup curahkan segalanya pada pasangannya. Ada yang lebih teruk serahkan tubuhnya sekali. Setiap kali berdating, dibiarkan saja tangan si lelaki merayap ke seluruh badan dan lain-lain pada badannya sewaktu dengannya. Berdosa! seolah-olah anda telah menempah neraka bertaraf 5 bintang masa kat dunia lagi! (Mohon keampunan pada Yang Maha Pengampun).


Ada juga beberapa perkara yang kita tak sedar yang benda tu salah sepanjang kita bercouple.Terlalu banyak benda yang salah. “TEPUK DADA TANYA IMAN”.
Allah SWT telah berfirman dalam sebuah ayat, janganlah kamu MENGHAMPIRI zina!
Dalam ayat ni Allah SWT telah sebutkan, perkataan bahasa arab “la takrabu “ yang bermaksud jangan hampiri. Hampiri pun Allah SWT dah larang. Bak kata perpatah, “Mencegah itu lebih baik dari mengubati” Jadi bercouple ni pun boleh termasuk dalam kategori menghampiri zina jugak. Buktinya, mula-mula bertanya khabar, kemudian mengadu masalah masing-masing, saling rindu merindui, berjumpa pasangan dengan ditemani kawan, jumpa seorang diri, jalan sama-sama,jalan pegang tangan, jalan pegang pinggang dan akhirnya, semua benda habis dipegangnya. Semua ni tak mustahil boleh belaku. Kalau tak buat semua pun,mesti ada yang buat mana-mana satu.

Peringatan!
Anda yang bercouple jangan ingat pasangan anda itu “cofirm jadi teman hidup anda”. Ini kerana, Allah SWT dah janji dalam Al-Quran, “YANG BAIK HANYA BUAT MEREKA YANG BAIK”. Kadang-kadang tu,kita dah rasa yang pasangan kita tu memang terbaik untuk kita, tapi Allah SWT lebih tahu siapa dia di sebalik tabir. Mungkin perangai depan kita lain, belakang kita lain. Macam kita selalu buat pada pasangan kita jugak.Kita selalu tunjukkan yang diri kita terbaik depan pasangan kita. Macam berlakon gitu. Jadi Allah SWT akan temukan pada orang yang lebih sesuai dan adil pada dia. Tak perlulah anda nak bersusah payah cari yang terbaik untuk diri anda, tapi pastikan diri anda cukup baik untuk dikurniakan seseorang yang baik untuk menemani hidup anda.


Kadang-kadang tu, orang yang kita benci itulah akan menjadi teman hidup kita, anda mesti pernah dengar cerita macam ni kan?. Mungkin disebabkan orang yang kita benci tu ada perangai yang sama dengan kita jadi dialah yang layak untuk kita. Sifat Maha Mengetahui Allah SWT tu mengatasi pengetahuan manusia yang lemah.

Allah SWT akan jodohkan pada orang yang benar-benar sesuai untuk kita. Kalau kita ni jenis 
perempuan yang suka bermessage dengan ramai laki, tak mustahil kita akan dapat teman lelaki yang suka message dengan ramai perempuan jugak. Kita mana tahu. Macam itulah jugak kalau kita ni jenis menjaga akhlak dan hati, insyallah kita akan dapat yang sama macam kita. Janji Allah SWT itu pasti. Dia Maha Adil. Isteri yang baik hanya untuk suami yang baik!
Ingat bagaimana peribadi anda dan pasangan anda sekarang akan menentukan bagaimana peribadi anak-anak anda pada masa akan datang. Bak kata perpatah, “Kalau ayah kencing berdiri,anak kencing berlari-lari”. Kesimpulannya,dua baka pokok yang buruk akan menumbuhkan buah-buahan yang buruk lagi tak sedap dimakan. Manakala dua baka pokok yang berkualiti akan menumbuhkan buah-buahan yang baik lagi enak dimakan dan bermanfaat untuk orang ramai.

Jika dirimu inginkan wanita sehebat Fatimah Az-zahrah, maka pastikan diri mu juga sehebat Saidina Ali.Doalah:

“Ya Allah, kalau dialah yang ditakdirkan untuk diriku,maka simpanlah perasaan cintaku padanya 
ini hingga tiba masanya dan selamatkan kami dari murkaMu”. Namun, jika dia bukanlah yang ditakdirkan untuk diriku,maka berikanlah kekuatan kepadaku untuk ku lempar perasaan cinta ini, jauh ke langit. Semoga perasaan cintaku ini dapat ku curahkan pada seseorang yang benar-benar ditakdirkan untuk diriku”. “Ya Allah, janganlah Kau jadikan seseorang tu leka disebabkan diriku”. Amin.Saturday, January 14, 2012

TERSEKSA MATA MEMANDANG........

Sabda Rasulullah s.a.w;
“akan datang ummatku di akhir zaman terdiri dari kaum wanita yang mana mereka itu berpakaian dalam keadaan telanjang,di atas kepala mereka berbonggol-bonggol seperti belakang unta. Mereka ini dilaknat oleh Allah dan tidak masuk mereka itu ke dalam syurga ,serta tidak dapat menghidu baunya dan sesungguhnya wangian syurga itu di dapati jarak perjalanan lima puluh ribu tahun perjalanan.”(sokhih bukkhori)
Zaman sekarang sudah ramai umat islam tidak endah dengan hukum hakam yang telah ditetap kan oleh agama. Antaranya kaum wanita, ramai di antara wanita di luar sana beragama islam tetapi memakai SELUAR KETAT dan LEGGING di kyalayak ramai dan menjadi  tontonan lelaki-lelaki yang bukan suami.  Mungkin banyak umat islam kini hanya islam pada nama.
Ramai wanita islam menyangka memakai legging dengan alas an “apa salahnya pakai legging ,asal pakai baju labuh”. Hakikatnya,wanita islam tetap tidak boleh memakai seluar yang kain nipis dan ketat  terutamanya “LEGGING”.seluar jeans yang ketat pun sudah dipersetujui HARAM oleh para alim agama, apatah LEGGING yang sudah jelas-jelas mengikut bentuk betis ,peha dan punggung mereka.
“apakah kamu tidak mengetahui bahawa paha adalah aurat?”(riwayat imam abu daud,tarmiza dan malik.menurut imam at-tarmizi;hadis ini hasan).
Sebab-sebab HARAM pakai legging adalah:
1.       Berpakaian tetapi telanjang.
a)warna fabrik  kain atau seluar sama warna dengan warna dengan kulit.
b)fabrik kain terlalu nipis.
c)fabrik  terlalu  lembut dan apabila lembut ia nampakkan alur bentuk badan wanita itu.
d)tidak longgar(ketat) maka ia mengikut potongan badan seperti betis,peha,bentuk dada dan pinggang.
       2. mana boleh campur aduk pakaiaan tutup aurat dengan pakaian seksi.
            ˜tudung + baju labuh dan longgar + seluar longgar= HALAL
           ˜tudung + baju sendat dan kontot + seluar ketat dan legging= HALAM...???
               Tudung +baju labuh + legging= HALAM...???
3.       legging itu pakaian berunsur fetish seksual.
4.       Pemujaan kecantikan wajah dan bentuk badan hanya untu suami.

Fikir-fikirkan lah: Fikirkanlah yang mana jalan yang terbaik untuk semua umat islam. Kalu nak pakai jugak kena fikir lah apa yang orang akan terima sekali apabila memandang kita. Jangan la bagi mata orang terseksa memandang kalian.. ingat la wahai manusia bahawa perkara diatas adalah salah satu perkara yang menyumbang ke arah perzinaan.  Dan akhir sekali jangan sekali-kali guna ayat esok mati kubur kita masing2 dan hidup kita lain2 “hidup ang ,ang punya pasal.. hidup aku jangan nak menyibuk ”. Itu memang betul tapi fikirlah sapa yang akan menguruskan jenazah kita esok. Adakah kita yang akan menggali,mengurus,memandi ,mengkafan,mengembumikan dan membaca talkim..
Kalu kita guna ayat tu mampu kah kita mengurus semua itu sendiri???????


Idea oleh WMRWM & MHCM

Saturday, September 3, 2011

bercouple menghilangkan kemanisan perkahwinan 2...

kita sambung kembali sembang balik pasal tajuk ini.. kini bru saja mengetahui bila waktu yg seronok bercouple..
da ustaz yang beri tahu waktu yang seronok becouple dalah waktu haram. yang dimaksudkn waktu haram dimana lelaki dengan perempuan bersama-sama masa larangan.. pada waktu ini la dikatakn saat yang paling seronok. semuanya bagus2 belaka tiada cacat cela semasa waktu ini. time ni kalu tengok pun nampak mcm terlalu bahagia mcm pinang di belah dua.. tu kata orang2 dulu la...
             waktu la bila jalan ja tangan sentiasa berpegangan punya la jaga x mau bagi jatuh la konon.. kadang tu kita tengok waktu tunggang motosikal. duduk punya la rapat...kalu boleh dah macam dua2 nak duk dalam raga moto tu kalu naik honda cup xtengok lagi kalu naik rxz rasa mesti dah duduk atas tangki.. ini la yang sering berlaku waktu haram.. macam mana la plak kalu waktu halal, agak2 apa la yang terjadi. adakah yang berlaku waktu haram itu akan kekal terjadi pada waktu halal jgak...
             semua dah jadi tunggang langgang bila dah jadi waktu halal. kalu naik moto tu kira bleh nampak mcm batu nisan.. yang si laki duk depan selagi boleh dan yang pompuan pun duk sebelakang yang boleh... kadang2 tu bini duduk kt belakang pun tak sedar cuma ingat nak jalan ja....kadang2 bini pun boleh tertinggal dh x macam bercinta dulu...
                 memang ini la realiti yang berlaku.. sebab itu la permainan iblis/syaitan.. sebenarnya pada waktu haramnya ini lelaki akan melihat perempuan itu cukup cantik..padahal kadang tu kita tengok awek x brapa cun tp balak boleh la tahan  hensem.kdang tu perempuan pun sma jgak la....tu la yang iblis/syaitan lakukan mengaburi mata umat islam...kalu kaji betul2 waktu ini mmg kita lihat perempuan tu memang cantik tp bila dh kahwin pa yang nampak semua dah berbeza krana iblis/syaitan sudah tidak mengaburi mata seseorang itu lagi..sebab tu la islam galakkan umat islam supaya berkahwin dan mengikut cara yang telah islam tetap kn...so  kita kna jaga la pandangan kita supaya tidak mudah terpedaya dengan tipu daya iblis/syaitan....ingatlah bahawa iblis/syaitan telah berjanji akan merosakkan keturunan adam....mari la kita fikir sejenak... fikir la yang terbaik untuk anda di masa hadapan....
           

Friday, August 19, 2011

BERCOUPLE!!!!!!! BUKAN BUDAYA UMAT ISLAM YANG BERIMAN


BERCOUPLE, setiap kali kita mendengarnya akan terlintas di benak kita sepasang insan yang sedang mabuk cinta dan dilanda asmara. Saling mengungkapkan rasa sayang serta rindu, yang kemudiannya kebiasaannya walaupun tidak semestinya memasuki sebuah biduk pernikahan.

Lalu kenapa harus dipermasalahkan? Bukankah cinta itu fitrah setiap anak Adam? Bukankah setiap orang memerlukan masa penyesuaian sebelum pernikahan?

CINTA, Fitrah Setiap Manusia,
MANUSIA diciptakan oleh ALLAH SWT dengan membawa fitrah (instinct) untuk mencintai lawan jenisnya. Sebagaimana firmanNya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi ALLAH lah tempat kembali yang baik (syurga) (Ali Imran: 14).

Berkata Imam Qurthubi: ALLAH SWT memulai dengan wanita kerana kebanyakan manusia menginginkannya, juga kerana mereka merupakan jerat-jerat syaitan yang menjadi fitnah bagi kaum lelaki, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Tiadalah aku tinggalkan setelahku selain fitnah yang lebih berbahaya bagi lelaki daripada
wanita. (Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah).

Oleh kerana cinta merupakan fitrah manusia, maka ALLAH SWT menjadikan wanita sebagai perhiasan dunia dan nikmat yang dijanjikan bagi orang-orang beriman di syurga dengan bidadarinya.

Dari Abdullah bin Amr bin Ash r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Dunia ini adalah
perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah (Hadis Riwayat Muslim, NasaI, Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi)

ALLAH berfirman: Di dalam syurga-syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik (ar-Rahman: 70)

Namun, Islam tidak membiarkan fitnah itu mengembara tanpa batasannya. Islam telah
mengatur dengan tegas bagaimana menyalurkan cinta, juga bagaimana batasan pergaulan antara dua insan berlawanan jenis sebelum nikah, agar semuanya tetap berada pada landasan etika dan norma yang sesuai dengan syariat.

ETIKA PERGAULAN DAN BATAS PERGAULAN DI ANTARA LELAKI DAN WANITA MENURUT ISLAM.

1. Menundukkan pandangan.
ALLAH memerintahkan kaum lelaki untuk menundukkan pandangannya, sebagaimana firmanNya:
Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya (an-Nuur: 30).
Sebagaimana hal ini juga diperintahkan kepada kaum wanita beriman, ALLAH erfirman: Dan katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya (an-Nuur: 31).

2. Menutup aurat.
ALLAH berfirman: Dan jangan lah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka melabuhkan kain tudung ke dadanya (an-Nuur: 31). Juga Firman-NYA; Hai nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: Hendaklah mereka melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali, kerana itu mereka tidak diganggu. Dan ALLAH adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (an-Nuur: 59).

Perintah menutup aurat juga berlaku bagi semua jenis. Dari Abu Daud Said al-Khudri r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seseorang lelaki memandang aurat lelaki, begitu juga dengan wanita jangan melihat aurat wanita.

3. Adanya pembatas antara lelaki dengan wanita.
Kalau ada sebuah keperluan terhadap kaum yang berbeza jenis, harus disampaikan dari balik tabir pembatas. Sebagaimana firmanNya: Dan apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka (para wanita) maka mintalah dari balik hijab. (al-Ahzaab: 53)

4. Tidak berdua-duaan di antara lelaki dan perempuan.
Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seorang lelaki berdua-duaan (khalwat) dengan wanita kecuali bersama mahramnya (Hadis Riwayat Bukhari & Muslim). Dari Jabir bin Samurah berkata: Rasulullah SAW
bersabda: Janganlah salah seorang dari kalian berdua-duan dengan seorang wanita, kerana syaitan akan menjadi ketiganya (Hadis Riwayat Ahmad & Tirmidzi dengan sanad yang sahih).

5.Tidak melunakkan ucapan (percakapan).
Seorang wanita dilarang melunakkan ucapannya ketika berbicara selain kepada suaminya. Firman ALLAH SWT: Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara (berkata-kata yang menggoda) sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit di dalam
hatinya tetapi ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. (al-Ahzaab: 32)

Berkata Imam Ibnu Kathir: Ini adalah beberapa etika yang diperintahkan oleh ALLAH kepada para isteri Rasulullah SAW serta kepada para wanita mukminah lainnya, iaitu hendaklah dia kalau berbicara dengan orang lain tanpa suara merdu, dalam pengertian janganlah seorang wanita berbicara dengan orang lain sebagaimana dia
berbicara dengan suaminya (Tafsir Ibnu Kathir 3/350).

6.Tidak menyentuh kaum berlawanan jenis.
Dari Maqil bin Yasar r.a. berkata: Seandainya kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi itu masih lebih baik daripada menyentuh kaum wanita yang tidak halal baginya (Hadis Hasan Riwayat Thabrani dalam Mujam Kabir).

Berkata Syaikh al-Albani Rahimahullah: Dalam hadis ini terdapat ancaman keras terhadap orang-orang yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya (Ash-Shohihah 1/448). Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh wanita meskipun dalam saat-saat penting seperti membaiat dan lain-lainnya. Dari Aishah berkata: Demi ALLAH,
tangan Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali meskipun saat membaiat (Hadis Riwayat Bukhari).

Inilah sebahagian etika pergaulan lelaki dan wanita selain mahram, yang mana apabila seseorang melanggar semuanya atau sebahagiannya saja akan menjadi dosa zina baginya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya ALLAH menetapkan untuk anak Adam bahagiannya dari zina, yang pasti akan mengenainya. Zina mata dengan memandang, zina lisan dengan erbicara,
sedangkan jiwa berkeinginan serta berangan-angan, lalu farji/kemaluan yang akan membenarkan atau mendustakan semuanya (Hadis Riwayat Bukhari, Muslim & Abu Daud).

Padahal ALLAH SWT telah melarang perbuatan zina dan segala sesuatu yang boleh mendekati kepada perbuatan zina. Sebagaimana FirmanNya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk (al-Isra: 32).

Hukum Bercouple
SETELAH memerhatikan ayat Quran dan hadis tadi, maka tidak diragukan lagi bahawa bercouple itu haram, kerana beberapa sebab berikut:

1. Orang yang bercouple tidak mungkin menundukkan pandangannya terhadap kekasihnya.

2. Orang yang bercouple tidak akan boleh menjaga hijab.

3. Orang yang bercouple biasanya sering berdua-duaan dengan pasangan
kekasihnya, baik di dalam rumah atau di luar rumah.

4. Wanita akan bersikap manja dan mendayukan suaranya saat bersama kekasihnya.

5. Bercouple identik dengan saling menyentuh antara lelaki dan wanita, meskipun itu
hanya berjabat tangan.

6. Orang yang bercouple, boleh dipastikan selalu membayangkan orang yang
dicintainya.

Dalam kamus bercouple, hal-hal tersebut adalah lumrah dilakukan, padahal satu hal saja cukup untuk mengharamkannya, lalu apatah lagi kesemuanya atau yang lain-lainnya lagi?

Fatwa Ulama
Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin ditanya tentang hubungan cinta sebelum nikah. Jawab beliau; Jika hubungan itu sebelum nikah, baik sudah lamaran atau belum, maka hukumnya adalah haram, kerana tidak boleh seseorang untuk bersenang-senang dengan wanita asing (bukan mahramnya) baik melalui ucapan, memandang, atau berdua-duaan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersanda: Janganlah seorang lelaki bedua-duaan dengan seorang wanita kecuali ada bersama-sama mahramnya, dan janganlah seseorang wanita berpergian kecuali bersama mahramnya.

Syaikh Abdullah bin abdur Rahman al-Jibrin ditanya: Jika ada seseorang lelaki yang
berkoresponden dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, yang pada akhirnya mereka saling mencintai, apakah perbuatan itu haram? Jawab beliau: Perbuatan itu tidak diperbolehkan, kerana boleh menimbulkan syahwat di antara keduanya, serta mendorongnya untuk bertemu dan berhubungan, yang mana koresponden semacam
itu banyak menimbulkan fitnah dan menanamkan dalam hati seseorang untuk mencintai penzinaan yang akan menjerumuskan seseorang pada perbuatan yang keji, maka dinasihati kepada setiap orang yang menginginkan kebaikan bagi dirinya
untuk menghindari surat-menyurat, pembicaraan melalui telefon serta perbuatan semacamnya demi menjaga agama dan kehormatan diri kita.
Syaikh Jibrin juga ditanya: Apa hukumnya kalau ada seorang pemuda yang belum menikah menelefon gadis yang juga belum menikah? Jawab beliau: Tidak boleh berbicara dengan wanita asing (bukan mahram) dengan pembicaraan yang boleh menimbulkan syahwat, seperti rayuan, atau mendayukan suara (baik melalui telefon atau lainnya). Sebagaimana firman ALLAH SWT; Dan janganlah kalian melembutkan suara, sehingga berkeinginan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya (al-Ahzaab: 32). Adapun kalau pembicaraan itu untuk sebuah keperluan, maka hal itu tidak mengapa apabila selamat daripada fitnah, akan tetapi hanya sekadar keperluan.

Syubhat Dan Jawapan Yang Sebenarnya
Keharaman bercouple lebih jelas dari matahari di siang hari. Namun begitu masih ada yang berusaha menolaknya walaupun dengan dalil yang sangat rapuh, antaranya:

Tidak boleh dikatakan semua cara bercouple itu haram, kerana mungkin ada orang yang bercouple mengikut landasan Islam, tanpa melanggar syariat

Jawabnya: Istilah bercouple berlandaskan Islam itu Cuma ada dalam khayalan, dan tidak pernah ada wujudnya. Anggap sajalah mereka boleh menghindari khalwat, menyentuh serta menutup aurat. Tetapi tetap tidak akan boleh menghindari dari saling memandang, atau saling membayangkan kekasihnya dari masa ke semasa. Yang mana hal itu jelas haram berdasarkan dalil yang kukuh.

Biasanya sebelum memasuki alam perkahwinan, perlu untuk mengenal terlebih dahulu calon pasangan hidupnya, fizikal, karaktor/sifat, yang mana hal itu tidak akan boleh dilakukan tanpa bercouple, kerana bagaimanapun juga kegagalan sebelum
menikah akan jauh lebih ringan daripada kalau terjadi setelah menikah.

Jawabnya: Memang, mengenal fizikal dan karaktor calon isteri mahupun suami merupakan satu hal yang diperlukan sebelum memasuki alam pernikahan, agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Namun, tujuan ini tidak boleh digunakan untuk
menghalalkan sesuatu yang telah sedia haramnya.

Ditambah lagi, bahawa orang yang sedang jatuh cinta akan berusaha bertanyakan segala yang baik dengan menutupi kekurangannya di hadapan kekasihnya. Juga orang yang sedang jatuh cinta akan menjadi buta dan tuli terhadap perbuatan kekasihnya, sehingga akan melihat semua yang dilakukannya adalah kebaikan tanpa cacat.
Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Darda: Cintamu pada sesuatu membuatmu buta
dan tuli.

Fenomena Couple
Dalam situasi terkini, fenomena pergaulan bebas dan pengabaian terhadap nilai-nilai murni Islam berlaku pada tahap yang amat membimbangkan. Kebanyakan umat Islam kini tidak lagi menitik beratkan nilai-nilai dan adab-adab sopan yang dianjurkan oleh Islam melalui al-Quran dan Sunnah RasulNya. Mereka bukan setakat mengabaikannya dan menganggap perkara itu tidak penting, bahkan mereka menganggapkannya
sebagai satu perkara yang menyusahkan aktiviti mereka yang menurutkan nafsu dan perasaan semata-mata itu. Nauzubillah

Marilah kita sama-sama menjauhi perkara yang seumpama itu dan mejauhi hal-hal yang telah dilarang (haram). Tegakkanlah yang benar dan katakanlah salah kepada yang batil. Janganlah berhujah untuk membenarkan perkara yang telah terang haramnya di sisi ALLAH
.

Thursday, August 18, 2011

mengapa ada yang berbuat demikian.......


assalamualaikum.. mengapa umat nabi muhammad sanggup melakukan apa jua cara untuk mendapat kesenangan. alangkah sedihnya nabi muhammad jika melihat umatnya masa kini. Apa yang kita mengetahui sehingga ke hujung nyawa nabi pun sentiasa ingat umatnya. adakah kita selalu mengingati nabi muhammad s.a.w.
kita melihat disekeliling kita terdapat banyak kemaksiatan telah berlaku. adakah kita menyedari tentang perkara ini???? adakah semua ini hanya para ulamak sahaja untuk membendung gejala ini. kita perlu berfikir sebelum melaku kan sesuatu yang membawa kepada kemaksiatan. mungkin azab ALLAH S.W.T tidak nampak didepan mata. di bulan ramadhan yang mulia ini pun ada juga umat yang tidak menhormati bulan yang mulia ini.
         adakah kita sedar akan pengorbanan yang dilakukan oleh nabi kita itu untuk menegakan islam. banyak pengorbanan yang dilakukan sehinnga kita dibangun kelak. video dibawah menunjukkan betapa sayangnya nabi kepada kita...hayati lah dan fikir2 kanlah apa yang nabi kita lakukan untuk umatnya yang tercinta....

  

Monday, August 15, 2011

bercouple menghilangkan kemanisan perkahwinan...

zaman skarang masalah sosial semakin menjadi-jadi. lumrah couple ni dah nampak macam dah kebiasaan kepada remaja zaman sekarang. bila tegur ja, macam alasan bagi. ada yang kata tu trend zaman sekarang. bila tengok tu antara tanda-tanda nk kiamat. kadang-kadang tengok orang berkapel pun rasa macam meluat ja. pa yang seronok sangat dengan kapel ni. tentang kapel la jugak orang kata selalu kaitkan dengan kemanisan berkahwin..


  kita renung kembali pada perhubungan orang dulu kebanyakan semua bertahan lama berbandingan dengan zaman sekarang. boleh di katakan couple ni bleh jadi punca. kenapa dikatakn macam tu.. bercouple ni hanya lah lakonan. cuma berapa jam ja duduk bersama. pa pun boleh jadi masa bercouple,' kentut pun boleh jadi wangi.' time couple la semuanya seronok,time ni la nak berkongsi-kongsi yang seronok la konon. ini yang dikata menghilangkan kemanisan berkahwin. esok bila dh berkahwin nk kongsi pa plak. semua dh kongsi masa couple. semua tu mungkin terjadi bila dh duduk sebumbung tambah-tambah lagi duk sekatil la plak.
time ni la baru timbul masalah semua yang lakonan semua dah pecah, perangai pun time tu la skali baru tahu yang sebenar.time couple semuanya elok sopan la, lemah lembut la dan sebagainya.
   banyak sebab kenapa tidak digalakkan bercouple. agama pun melarang bercouple tp ntah kenapa remaja tidak mahu  ikut perintah agama. mungkin agama ni sudah ketingalan zaman@ mungkin tidak nampak azab dari ALLAH s.w.t. cerita yang sempoi besa didengar kisah seorng ustazah  ni.. dia berkahwin pada usia 19 skarng x msuk umo 30 tp bleh jadi pensyarah universiti. boleh dikatakan dia kenal suami dia ketika akad nikah. tu la first time dia tgok bakal laki dia. sekarang tengok ustazah ni memang bahagia tambah dapat laki beriman.. yang mana dengar pun rasa macam bahagia ja bercinta selepas berkahwin. sebab tu la ramai ulama syor kan becinta selepas berkahwin. tidak akan da lakonan dah masa ni berbanding masa bercouple. bila perangai len ja pun tidak heran sngat  heran sangat sebab baru kenal. sampai sini ja coretan ini sambung len kali.. so fikir2 kn la pa yg terbaik untuk diri anda bukan untuk orang lain.....